افزودنی های پلیمری

productbox.modal.caption.before POE

POE

نام شیمیایی:POE
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:565 - 670
برند: ال جی
نوع بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی

POE

productbox.modal.caption.before PMMA
نام شیمیایی:پلی متیل متاکریلات
شکل ظاهری:گرانول شفاف
گرید:IH830
برند: ال جی
نوع بسته‌بندی:کیسه 25 کیلوگرمی

PMMA