محصولات وارداتی

productbox.modal.caption.before بوتیل گلایکول
نام ماده: بوتیل گلایکول
فرمول شیمیایی: C6H14O2
ویژگی ظاهری: مایع بی رنگ
برند: چین
نوع بسته بندی: بشکه 180 لیتری

بوتیل گلایکول

productbox.modal.caption.before فرمیک اسید
نام ماده: فرمیک اسید
فرمول شیمیایی: HCOOH
درصد خلوص: 85%
ویژگی ظاهری: مایع بی رنگ و بی بو
برند: چین
نوع بسته بندی: گالن های 35 لیتری

فرمیک اسید

productbox.modal.caption.before سدیم تری پلی فسفات
نام ماده: سدیم تری پلی فسفات
فرمول شیمیایی: Na5P3O10
درصد خلوص: 94%<
گرید: سبک و سنگین
ویژگی ظاهری: پودر سفید رنگ
برند: چین
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

سدیم تری پلی فسفات

productbox.modal.caption.before اسید سیتریک آبدار
نام ماده: اسید سیتریک آبدار
فرمول شیمیایی: C6H8O7
ویژگی ظاهری: بلورهای کریستالی سفید رنگ
برند: چین
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

اسید سیتریک آبدار

productbox.modal.caption.before استون
نام ماده: استون
فرمول شیمیایی:CH3)2CO)
درصد خلوص: 99/5
ویژگی ظاهری: مایع شفاف و بی رنگ
برند: کمهو-پتروکم -,LCY-ساسول
نوع بسته بندی: بشکه 160 لیتری یا حواله

استون

productbox.modal.caption.before اسید فسفریک
نام ماده: اسید فسفریک
فرمول شیمیایی: H3PO4
درصد خلوص: 85%
ویژگی ظاهری: مایع غلیظ و بی رنگ
برند: چین
نوع بسته بندی: گالن های35 لیتری

اسید فسفریک