پلی آمید

 پلی آمید پلیمری است که از تکرار زنجیره ی آمید به تولید می شود و به دو صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارد. پلی آمید های مصنوعی معمولا در صنایع نساجی، لوازم الکتریکی، خودروسازی و تولید ابزارپزشکی کاربرد گسترده د ارند.

productbox.modal.caption.before پلی آمید 6 ساده
نام کالا: پلی آمید 6 ساده
مشخصات ظاهری:گرانول شفاف
برند:EPSAN (ترکیه)
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی

پلی آمید 6 ساده

productbox.modal.caption.before پلی آمید 6,6 ساده
نام کالا:پلی آمید 6,6 ساده
مشخصات ظاهری: گرانول شفاف
برند:EPSAN (ترکیه)
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

پلی آمید 6,6 ساده

productbox.modal.caption.before پلی آمید 6 الیاف دار 30%
نام کالا:پلی آمید 6 الیاف دار 30%
مشخصات ظاهری:گرانول شفاف
برند:EPSAN (ترکیه)
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

پلی آمید 6 الیاف دار 30%

productbox.modal.caption.before پلی آمید 6,6الیاف دار 30%
نام کالا:پلی آمید 6,6الیاف دار 30%
مشخصات ظاهری:گرانول شفاف
برند:EPSAN (ترکیه)
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی

پلی آمید 6,6الیاف دار 30%