محصول برچسب خورده با "کربنات سدیم مراغه"

productbox.modal.caption.before سدیم کربنات سبک
سدیم کربنات سبک
نام ماده:سدیم کربنات سبک
فرمول شیمیایی: Na2CO3
درصد خلوص: 98%
ویژگی ظاهری: پودر سفید رنگ
برند: مراغه، سمنان، شیراز
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

سدیم کربنات سبک

productbox.modal.caption.before سدیم کربنات سنگین
سدیم کربنات سنگین
نام ماده:سدیم کربنات سنگین
فرمول شیمیایی: Na2CO3
درصد خلوص: 98%
ویژگی ظاهری: پودر سفید رنگ
برند: مراغه، سمنان، شیراز
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

سدیم کربنات سنگین