شیمی پل شیمی پل

تینوین 622

نام ماده: تینوین
گرید: 622
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند:BASF
نوع بسته بندی: کیسه 20 کیلوگرمی

تینوین ها افزودنی هایی هستند که موجب محافظت از پوشش ها در برابر اشعه UV و ماندگاری و پایداری بیش تر آن ها می شوند.

اشعه UV می تواند موجب رنگ پریدگی پوشش ها و ترک خوردگی آنها شود که ترک خوردگی رنگ ها نفوذ پذیری پوشش ها نسبت به آب و موادشیمیایی را به دنبال خواهد داشت.

قرار گرفتن در معرض نور خورشید، می تواند اثر نامطلوبی را بر روی دوام قطعات پلاستیکی داشته باشد زیرا پرتوهای فرابنفش حاصل از نور خورشید موجب شکستن پیوندهای شیمیایی در پلیمر شود که سبب رنگ پریدگی سطوح می شود.

تینووین ها از طریق سه مکانیسم زیر با فرآیندهای گفته شده مقابله می کند:
1)غربال کردن یا فیلتر کردن اشعه UV
2)جذب پرتوهای فرابنفش حاصل از نور خورشید
3)فرو نشاندن حالت برانگیخته