شیمی پل شیمی پل

EVA va800

نام ماده: اتیل وینیل استات
فرمول شیمیایی: EVA-va800
MFI = 20-25 گرید: va800
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: هونام
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی