شیمی پل شیمی پل

PC 1100 U

Product Name: Polycarbonate
Grid: 1100 U
Appearance: Transparent granule
Brand: HONAM Korea
Package Type: 25kg bag

پلی کربنات 1100U

پلی کربناتU 1100 یا همان pc ماده ای شفاف و سخت است به همین سبب بهترین جایگزین برای شیشیه شناخته شده است.

این ماده جزو گروهی از پلیمرهای ترموپلاستیک به حساب می آید و در ساختار خود شامل گروه های کربنات میشوند، و به صورت وسیعی در زمینه ی صنایع شیمیایی نوین کاربرد دارد.

پلی کربنات ها از واکنش دی هیدروکسی و فوسژن با حذف کلرید هیدروژن تولید می شود، مهمترین

دی ال بیس فنول A (BPA)  استفف، پلی کربنات ها بزرگتریت حجم فروش را در بین ترموپلاستیک های مهندسی دارند. این ماده یک نوع پلیمر آمورف است که به راحتی می تواند قالبگیری و شکل دهی حرارتی شود.

همچنین ورق های پلی کربنات به دلیل تنوعی که در ساختار خود دارد در کنار مصالح مختلف ساختمانی کاربرد دارد