شیمی پل شیمی پل

pom fm090

نام محصول:پلی استال گرید:fm090 ویژگی ظاهری:گرانول شفاف برند:فورموسا تایوان بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی