شیمی پل شیمی پل

PP ZH550J

Material Name: Textile Polypropylene
Chemical formula: PP-ZH550J
Grid: ZH550J
Appearance: Transparent Granule
Brand: Shazand - Navid Zarshimi
Package Type: 25kg bags