شیمی پل شیمی پل

محصول برچسب خورده با "پلی اتیلن سنگین"

productbox.modal.caption.before پلی اتیلن سنگین تزریقی HI500 (HDPE HI500)
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI500 (HDPE HI500)
نام ماده: پلی اتیلن
فرمول شیمیایی: PE-HI500
گرید: HI500
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: بندر امام
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI500 (HDPE HI500)

productbox.modal.caption.before پلی اتیلن سنگین فیلم PE 5030
پلی اتیلن سنگین فیلم PE 5030
نام ماده: پلی اتیلن
فرمول شیمیایی: PE 5030
گرید: 5030
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: پتروشیمی تبریز
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

پلی اتیلن سنگین فیلم PE 5030