شیمی پل شیمی پل

محصول برچسب خورده با "دی اکسید تیتانیوم"

productbox.modal.caption.before تیتان 2190
تیتان 2190
نام ماده: دی اکسید تیتانیوم
فرمول شیمیایی: Tio2
گرید: 2190
ویژگی ظاهری: پودر سفید رنگ
برند: کرونوس آلمان
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

تیتان 2190

productbox.modal.caption.before تیتان 2220
تیتان 2220
نام ماده: دی اکسید تیتانیوم
فرمول شیمیایی: Tio2
گرید: 2220
ویژگی ظاهری: پودر سفید رنگ
برند: کرونوس آلمان
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

تیتان 2220

productbox.modal.caption.before تیتان 5566
تیتان 5566
نام ماده: دی اکسید تیتانیوم
فرمول شیمیایی: Tio2
گرید: 5566
ویژگی ظاهری: پودر سفید رنگ
برند: دانگ فنگ چین
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

تیتان 5566

productbox.modal.caption.before تیتان A1
تیتان A1
نام ماده: دی اکسید تیتانیوم
فرمول شیمیایی: Tio2
گرید: A1
ویژگی ظاهری: پودر سفید رنگ
برند: بلواستار
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

تیتان A1

productbox.modal.caption.before تیتان KA100
تیتان KA100
نام ماده: دی اکسید تیتانیوم
فرمول شیمیایی: Tio2
گرید: KA100
ویژگی ظاهری: پودر سفید رنگ
برند: کازمو
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

تیتان KA100

productbox.modal.caption.before تیتان R105
تیتان R105
نام ماده: دی اکسید تیتانیوم
فرمول شیمیایی: Tio2
گرید: R105
ویژگی ظاهری: پودر سفید رنگ
برند: دوپونت آمریکا
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

تیتان R105