شیمی پل شیمی پل

محصول برچسب خورده با "eva 28%"

productbox.modal.caption.before EVA 1528
EVA 1528
نام ماده: اتیل وینیل استات
فرمول شیمیایی: EVA-1528
MFI = 150 گرید: 1528
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: هانوا
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

EVA 1528

productbox.modal.caption.before EVA 1529
EVA 1529
نام ماده: اتیلن وینیل استات
فرمول شیمیایی: EVA-1529
MFI=40 گرید: 1529
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: Hanwha
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

EVA 1529

productbox.modal.caption.before EVA 1828
EVA 1828
نام ماده: اتیل وینیل استات
فرمول شیمیایی: EVA-1828
MFI = 5 گرید: 1828
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: هانوا
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

EVA 1828

productbox.modal.caption.before EVA 28005
EVA 28005
نام ماده: اتیل وینیل استات
فرمول شیمیایی: EVA-28005
MFI = 5 گرید: 28005
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: ال جی- رپسول
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

EVA 28005

productbox.modal.caption.before EVA 28025
EVA 28025
نام ماده: اتیل وینیل استات
فرمول شیمیایی: EVA-28025
20-25=MFI گرید: 28025
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: رپسول- ال جی
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

EVA 28025

productbox.modal.caption.before EVA 28150
EVA 28150
نام ماده: اتیل وینیل استات
فرمول شیمیایی: EVA-28150
MFI = 150 گرید: 28150
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: ال جی- رپسول
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

EVA 28150