شیمی پل شیمی پل

محصولات شیمیایی

مواد شیمیایی ترکیباتی با خواص ویژه اند که خواص آنها بسته به نوع عناصر به کار رفته و همینطور میزان هرکدام از عناصر متفاوت است. ترکیبات شیمیایی در سه حالت جامد، مایع و گاز یافت شده و ممکن است در اثر دما، فشار و ... به هریک از حالات خود تبدیل شوند. ترکیبات موجود در مواد شیمیایی را تنها از طریق تجزیه شیمیایی عناصر آن میتوان تشخیص داد.

 شرکت شیمی پل تامین کننده انواع مواد شیمیایی اعم از داخلی و خارجی است و مفتخر است مواد اولیه صنایع را در کمترین زمان ممکن و از کلیه ی برندهای مطرح ایران و جهان تامین می نماید.

محصولات شیمیایی