شیمی پل شیمی پل

پلی پروپیلن

پلی پروپیلن یا PP از جمله ترموپلاستیک هاست که متعلق به گروه پلی اولفین ها بوده و بعد از پلی اتیلن سود آور ترین پلاستیک است.