محصول برچسب خورده با "پلی آمید"

productbox.modal.caption.before پلی آمید 6 , 30% الیاف دار
پلی آمید 6 , 30% الیاف دار
نام ماده:پلی آمید 6 الیاف دار 30%
مشخصات ظاهری:گرانول شفاف
برند:EPSAN (ترکیه)
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

پلی آمید 6 , 30% الیاف دار

productbox.modal.caption.before پلی آمید 6
پلی آمید 6
نام کالا: پلی آمید 6 ساده
مشخصات ظاهری:گرانول شفاف
برند:EPSAN (ترکیه)
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی

پلی آمید 6

productbox.modal.caption.before پلی آمید 6,6 ساده
پلی آمید 6,6 ساده
نام کالا:پلی آمید 6,6 ساده
مشخصات ظاهری: گرانول شفاف
برند:EPSAN (ترکیه)
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

پلی آمید 6,6 ساده

productbox.modal.caption.before پلی آمید 6,6الیاف دار 30%
پلی آمید 6,6الیاف دار 30%
نام کالا:پلی آمید 6,6الیاف دار 30%
مشخصات ظاهری:گرانول شفاف
برند:EPSAN (ترکیه)
نوع بسته بندی:کیسه 25 کیلوگرمی

پلی آمید 6,6الیاف دار 30%