محصول برچسب خورده با "قیمت هر لیتر تولوئن"

productbox.modal.caption.before تولوئن
تولوئن
نام ماده: تولوئن
فرمول شیمیایی: C6H5CH33
درصد خلوص:99% - 98% - 85%
ویژگی ظاهری: مایع بی رنگ
برند: اصفهان - تبریز
نوع بسته بندی: بشکه 220 لیتری یا حواله

تولوئن