محصول برچسب خورده با "قیمت اتیلن گلیکول صنعتی"

productbox.modal.caption.before مونو اتیلن گلایکول (MEG)
مونو اتیلن گلایکول (MEG)
نام ماده: مونو اتیلن گلایکول
فرمول شیمیایی: OHC2H4OH
درصد خلوص: 99/8%
ویژگی ظاهری: مایع شفاف و بی رنگ
برند: مارون و شازند
نوع بسته بندی: بشکه 220 لیتری یا حواله

مونو اتیلن گلایکول (MEG)