محصول برچسب خورده با "فروش پ پ"

productbox.modal.caption.before PP 440L
PP 440L
نام ماده: پلی پروپیلن شیمیایی
فرمول شیمیایی: PP 440L
گرید: 440L
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: نوید زر شیمی
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

PP 440L

productbox.modal.caption.before PP C30S
PP C30S
نام ماده: پلی پروپیلن نساجی
فرمول شیمیایی: PP-C30S
گرید: C30S
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: مارون
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

PP C30S

productbox.modal.caption.before PP ZB332C
PP ZB332C
نام ماده: پلی پروپیلن شیمیایی
فرمول شیمیایی: PP ZB332C
گرید: ZB332C
ویژگی ظاهری: گرانول شفاف
برند: نوید زرشیمی
نوع بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی

PP ZB332C