محصولات پلیمری

پلیمر(بسپار) ها مولکول هایی هستند که از تکرار مونومر (تکپار) ها حاصل می شوند. مواد پلیمری سهم بسیار زیادی در صنایع بسته بندی، مواد پلاستیکی، رنگ و رزین، لوله و اتصالات و ... دارند. پلیمرها به دلیل وزن مخصوص پایین و پایداری قابل قبول به شکل گسترده در صنایع به کار گرفته می شوند. شیمی پل تامین کننده پلیمرهای عمومی، پلیمرهای مهندسی و سایر مواد پلیمری است.