شیمی پل شیمی پل

سوپر جاذب SAP

نام ماده: سوپر جاذب
فرمول شیمیایی: SAP
ویژگی ظاهری: گرانول
برند: BASF
کشور تولید کننده: آلمان
نوع بسته بندی: کیسه 20 کیلوگرمی

سوپر جاذب ها پلیمر های جذب کننده آب هستند که هنگام مخلوط شدن با آب هیدروژل ها را به وجود می آورند.

این ذرات در مجاورت آب مقطر تا 300 برابر وزن خود آب جذب می کنند که همین امر سبب می گردد تا 99/9% مایع شوند اما در مواجهه با محلول نمکی 0.9% این میزان تا 50 درصد وزن ذرات SAP کاهش می یابد.

بیشترین کاربرد SAP در تولید لوازم بهداشتی از جمله پوشک های مخصوص اطفال و بزرگسالان است.