در حال نمایش 4 نتیجه

پلی آمید

 پلی آمید پلیمری است که از تکرار زنجیره ی آمید به تولید می شود و به دو صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارد. پلی آمید های مصنوعی معمولا در صنایع نساجی، لوازم الکتریکی، خودروسازی و تولید ابزارپزشکی کاربرد گسترده د ارند.