افزودنی های پلیمری (2)

پلیمرهای عمومی (44)

پلیمرهای مهندسی (31)

ترموپلاستیک الاستومر (8)

محصولات پلیمری

پلیمر(بسپار) ها مولکول هایی هستند که از تکرار مونومر (تکپار) ها حاصل می شوند. مواد پلیمری سهم بسیار زیادی در صنایع بسته بندی، مواد پلاستیکی، رنگ و رزین، لوله و اتصالات و … دارند. پلیمرها به دلیل وزن مخصوص پایین و پایداری قابل قبول به شکل گسترده در صنایع به کار گرفته می شوند. شیمی پل تامین کننده پلیمرهای عمومی، پلیمرهای مهندسی و سایر مواد پلیمری است.